Tematyka tekstów (wybrane przykłady): Wsparcie obsługi kadrowej firmy; Doradztwo księgowe; Wsparcie prawne; Możliwości w zakresie nowej rundy inwestycyjnej w ramach AIP Seed Capital; Rola networkingu w rozwoju biznesu; Coworking w AIP; Preinkubacja, inkubacja i mentoring w ramach AIP.