Celem było stworzenie tekstów na stronę internetową Kancelarii (poszczególne usługi, zakładka”o nas”, zasady współpracy).